diumenge, 29 d’abril de 2007

Un jorn m'enamorí
De vós germana un jorn m'enamorí.
Per vós vaig deixar casa, amor i pares.
De vós vestit i despullat de mi,
vers vós vaig fent camí sense camí,
perquè sens vós les joies no em són cares
i amb vós els dols em semblen de bon preu.
Per vós la solitud m'és companyia,
per vós m'he fet d'enlloc i sóc d'arreu,
amb vós, sens res, de tot em sento hereu,
que, en vós vivint, sóc ric si res no havia.